Dietoterapia Joanna Domańska

Zasady współpracy

Kompletna dokumentacja w postaci wypełnionego kwestionariusza, dzienniczka żywieniowego oraz badań wykonanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy do roku od planowanej wizyty jest niezbędna do przeprowadzenia analizy stanu zdrowia i przygotowania się Dietetyka do konsultacji.

Dokumentację należy przesłać 7 dni przed wizytą na adres feniksdietoterapia@gmail.com Wyniki badań i dzienniczek żywieniowy należy przesłać jako załączniki do maila. W korespondencji mailowej zalecane jest zachowanie ciągłości z poprzednimi wiadomościami.

Odwołanie wizyty lub zmiana terminu są możliwe najpóźniej dzień przed ustalonym terminem. Nie stawienie się na umówioną konsultację i brak kontaktu skutkuje nieodbyciem się konsultacji bez możliwości zwrotu dokonanej opłaty.

Czas oczekiwania na jadłospis wynosi zwykle 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.

error: