Dietoterapia Joanna Domańska

Kolejna konsultacja

Ma na celu monitorowanie postępów dietoterapii, analizę nowych wyników badań, weryfikację pierwotnych ustaleń, ewentualną modyfikację zaleconej suplementacji oraz odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie stosowania diety.

Wizyty kontrolne zwykle odbywają się, w zależności od potrzeby, w rytmie co 2-4 tygodni. Czas trwania wizyty to 50 minut. Opłata jest dokonywana analogicznie jak w przypadku pierwszej wizyty po ustaleniu terminu a dowód wpłaty należy przesłać minimum 2 dni przed spotkaniem.

error: